Цени

Цена на пратка се изчислява по следния начин:

  • Определете Вашата пратка, в коя от четирите типа попада.
  • Определете адресите на взимане и доставяне, в коя зона попадат. Зоните се определят според кварталите в София, всеки квартал попада в определена зона. Вижте разпределението на зоните в София.
  • Изберете вашия тип пратка и засечете цената по номерата на зоните за взимане и доставяне.

Мини пратка

Много малка пратка или писмо предимно с пакети от документи до 1 кг.

Зони 1 2 3
1 13.5 15.3 17.1
2 15.3 15.3 17.1
3 17.1 17.1 17.1

Малка пратка

Малка пратка с тегло до 5 кг с размери 60x20x20 см или ролка до 60 см.

Зони 1 2 3
1 14.4 16.2 18
2 16.2 16.2 18
3 18 18 18

Стандартна пратка

Пратка с тегло до 20 кг, преносим наведнъж или ролка до 1 м.

Зони 1 2 3
1 22.5 24.75 27
2 24.75 24.75 27
3 27 27 27

Голяма пратка

Пратка с тегло до 50 кг, като максималното тегло за 1 пакет е 29,99 кг. или ролка до 1 м.

Зони 1 2 3
1 39.36 43.2 46.4
2 43.2 43.2 46.4
3 46.4 46.4 46.4

Цените са за доставка Express до 3 часа.

Цените за доставка SuperExpress са + 80% от цените на доставка Express

Цените за доставка Economy са - 20% от цените на доставка Express

Всички цени посочени в сайта са крайни и включват ДДС.

Ако желаната от Вас доставка е различна от Express и желаете да добавите допълнителни услуги използвайте нашия калкулатор за да получите точна цена.